Drie patiënten met urolithiasis als bijwerking van behandeling met indinavir

Klinische praktijk
J.J.I. Brandenburg
I.M. Hoepelman
G. Stapper
M.T.W.T. Lock
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1839-45
Abstract

Samenvatting

Bij 3 hiv-seropositieve patiënten werd urolithiasis vastgesteld in samenhang met het gebruik van indinavir. De eerste patiënt was een 45-jarige blanke man met ernstige hemofilie die zich presenteerde met koorts en flankpijn, uitstralend naar de glans penis. Bij echografie en intraveneuze pyelografie (IVP) werd een partiële afgietselsteen in het linker pyelum gezien. Het staken van de indinavir en het aanzuren van de urine leidde niet tot vermindering van de steenmassa. Er werd besloten tot een percutane nefrolithotripsie. De tweede patiënt, een 41-jarige blanke man, presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp met pijn in de flank en koorts. Bij echografie werd een dilatatie van de nier aangetoond; om deze reden werd een percutane nefrostomiekatheter ingebracht. Een antegrade contrastfoto toonde vervolgens een uretersteen. Patiënt onderging schokgolfvergruizing. Enige dagen nadien werd opnieuw een antegrade foto gemaakt, waarop geen steenmateriaal meer werd aangetoond. De derde patiënt was een blanke man van 56 jaar, bekend wegens urolithiasis op basis van indinavirgebruik. Hij meldde zich op de Spoedeisende Hulp met flankpijn. Bij CT-urografie werden hydronefrose en dilatatie van het distale deel van de rechter ureter gezien, zonder evidente aanwijzingen voor concrementen. Na het inbrengen van een percutane nefrostomiekatheter en aanpassing van de antivirale medicatie verdwenen de klachten. Twee weken later kon de katheter worden verwijderd. Bij de laatste follow-up hadden alle drie de patiënten geen klachten meer gehad van urolithiasis. Hoewel conservatieve therapie afdoende kan zijn bij indinavirstenen, tonen deze ziektegeschiedenissen aan dat soms minimaal invasief urologisch ingrijpen noodzakelijk is.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:1839-45

Auteursinformatie

Centraal Militair Hospitaal, afd. Urologie, Utrecht.

Hr.J.J.I.Brandenburg, arts in opleiding tot uroloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Inwendige Geneeskunde en Infectieziekten: hr.prof.dr.I.M.Hoepelman, internist.

Afd. Radiologie: hr.G.Stapper, radioloog.

Contact Afd. Urologie: hr.M.T.W.T.Lock, uroloog (m.t.w.t.lock@umcutrecht.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties