Ernstig longemfyseem bij een 84-jarige behandeld door endobronchiale plaatsing van éénrichtingsklepjes

Klinische praktijk
Kris O.M.Carron
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A782
Abstract

Samenvatting

Een 84-jarige, alleenstaande man werd in korte tijd 2 maal opgenomen omwille van een ernstige COPD-exacerbatie waarvoor hij telkens klassiek farmacologisch werd behandeld. Verdere analyse van hoge-resolutie-CT van de thorax toonde een ernstige destructie van het longparenchym van de linker longonderkwab. Bovendien bleek de destructiegraad van de linker long uitgesproken heterogeen en werd een complete fissuur vastgesteld. Na zorgvuldig afwegen van de kosten en baten werden met de videobronchoscoop 2 éénrichtingsklepjes van verschillende afmetingen geïmplanteerd in de orificia van de linker longonderkwab. Het gevolg van deze interventie bleek erg bevredigend met positieve evolutie van de longfunctieparameters, beeldvormend onderzoek en levenskwaliteit. Een onafwendbare plaatsing in een rusthuis kon daardoor voorlopig worden vermeden en bij follow-up na 1 jaar hadden zich geen exacerbaties of pneumonieën voorgedaan.

Auteursinformatie

Heilig Hartziekenhuis Roeselare-Menen, afd. Interne Geneeskunde, Roeselare, Menen, België.

Contact Dr. K.O.M. Carron, longarts (kris.carron@hotmail.com)

Verantwoording

Prof.dr. Paul Germonpré, afd. Longziekten, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, en dr. D. Violon, afd. Radiologie, Heilig Hartziekenhuis Roeselare-Menen, droegen bij aan dit artikel. De CT-analyse van het longparenchym werd uitgevoerd door een groep onderzoekers van de afdeling Radiologie van de Universiteit van Californië, USA (UCLA).
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 augustus 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties