Eenrichtingsventiel helpt bij longemfyseem

Onderzoek
Peter I. Bonta
Jouke T. Annema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D10
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Bronchoscopische longvolumereductie met eenrichtingsventielen is een veelbelovende behandeling voor patiënten met ernstig longemfyseem. Eerder onderzoek liet zien dat deze therapie mogelijk het effectiefst is bij ernstig longemfyseem zonder collaterale ventilatie tussen de longkwabben.

Onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van endobronchiale eenrichtingsventielen bij patiënten met ernstig longemfyseem zonder collaterale ventilatie tussen de longkwabben?

Hoe werd dit onderzocht?

De onderzoekers randomiseerden patiënten met ernstig longemfyseem en complete longfissuren tussen standaardbehandeling en behandeling met eenrichtingsventielen. De fissuren werden als ‘compleet’ beschouwd als de CT-scan een complete longfissuur liet zien en er geen interlobaire, collaterale ventilatie aantoonbaar was. Na afsluiting van een luchtweg met een ballon werd de collaterale ventilatie gemeten met een endobronchiale katheter, die de luchtdruk en -ventilatie mat. Primaire uitkomstmaten waren het geforceerde expiratoire 1-secondevolume (FEV1), de geforceerde vitale capaciteit (FVC) en de 6-minuten-wandeltest. Secundaire uitkomstmaten waren de ‘St. George’s respiratory questionnaire’ (SGRQ) en ‘Clinical COPD questionnaire’ (CCQ), indicatoren voor kwaliteit van leven en functioneren.

Belangrijkste resultaten

De uitslagen van FEV1, FVC en de 6-minuten-wandeltest waren significant meer toegenomen bij de groep die behandeld was met eenrichtingsventielen dan bij de controlegroep, respectievelijk +140 ml, +347 ml en +74 m. De SGRQ en CCQ waren significant meer afgenomen bij patiënten in de ventielgroep dan in de controlegroep, respectievelijk -14,7 en -0,74 punten. Deze uitkomstmaten waren ook bij meer patiënten met eenrichtingsventielen verbeterd boven de minimale klinisch relevante waarde. De ventielbehandeling ging wel gepaard met meer complicaties, waarvan de belangrijkste pneumothorax (18%), noodzaak tot ventielherplaatsing (15%) of ventielverwijdering (5%) waren.

Consequenties voor de praktijk

Longvolumereductie met eenrichtingsventielen bij patiënten met ernstig longemfyseem zonder collaterale ventilatie verbetert hun longfunctie en kwaliteit van leven. Naar verwachting zal deze behandeling binnenkort in Nederland vergoed worden. Het streven is deze innovatieve therapie aan te bieden in geselecteerde centra in Nederland.

Literatuur
  1. Klooster K, ten Hacken NH, Hartman JE, Kerstjens HA, van Rikxoort EM, Slebos DJ. Endobronchial valves for emphysema without interlobar collateral ventilation. N Engl J Med. 2015;373:2325-35. doi: 10.1056/NEJMoa1507807

Auteursinformatie

Contact (p.i.bonta@amc.uva.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties