Ernstig astma bij volwassenen

Richtlijnen
07-05-2013
Els J.M. Weersink, Gert-Jan Braunstahl en Albert C. Roldaan
  • De richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van ernstig astma’ geeft aanbevelingen over de diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstig astma ouder dan18 jaar.

  • Met een checklist kan worden bepaald welk diagnostisch traject moet worden ingezet bij een patiënt met ‘moeilijk behandelbaar astma’ voordat de diagnose ‘ernstig astma’ kan worden gesteld.

  • Er zijn evidencebased aanbevelingen volgens de GRADE-methode over aanvullende behandelingen, naast de standaardbehandeling met hoge doseringen inhalatieglucocorticoïden in combinatie met langwerkende luchtwegverwijders.

  • Ook worden adviezen gegeven over monitoring en follow-up en over centralisatie van de zorg voor patiënten met ernstig astma.

  • Deze richtlijn is primair bedoeld voor longartsen, maar kan ook behulpzaam zijn voor andere disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor astmapatiënten.