Ernstig astma bij volwassenen

Klinische praktijk
Els J.M. Weersink
Gert-Jan Braunstahl
Albert C. Roldaan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6232
Abstract

Samenvatting

  • De richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van ernstig astma’ geeft aanbevelingen over de diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstig astma ouder dan18 jaar.

  • Met een checklist kan worden bepaald welk diagnostisch traject moet worden ingezet bij een patiënt met ‘moeilijk behandelbaar astma’ voordat de diagnose ‘ernstig astma’ kan worden gesteld.

  • Er zijn evidencebased aanbevelingen volgens de GRADE-methode over aanvullende behandelingen, naast de standaardbehandeling met hoge doseringen inhalatieglucocorticoïden in combinatie met langwerkende luchtwegverwijders.

  • Ook worden adviezen gegeven over monitoring en follow-up en over centralisatie van de zorg voor patiënten met ernstig astma.

  • Deze richtlijn is primair bedoeld voor longartsen, maar kan ook behulpzaam zijn voor andere disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor astmapatiënten.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Longziekten, Amsterdam.

Dr. E.J.M. Weersink, longarts.

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Longziekten, Rotterdam.

Dr. G.J. Braunstahl, longarts.

HagaZiekenhuis, afd. Longziekten, Den Haag.

Dr. A.C. Roldaan, longarts.

Contact dr. E.J.M. Weersink (e.j.weersink@amc.nl)

Verantwoording

De werkgroep ‘Richtlijn ernstig astma’ bestond naast de auteurs uit de volgende leden: prof.dr. E.H.D. Bel, longarts (AMC, Amsterdam); dr. A. ten Brinke, longarts (Medisch Centrum Leeuwarden) en L.H.M. Rijssenbeek-Nouwens, longarts (Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland). De werkgroep werd ondersteund door dr. T.A. van Barneveld, hoofd Professionele Kwaliteit (Orde van Medisch Specialisten, Utrecht).
Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6232; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 13 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Els J.M. Weersink ICMJE-formulier
Gert-Jan Braunstahl ICMJE-formulier
Albert C. Roldaan ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Astma en COPD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties