Erfelijkheidsadvies en erfelijkheidsonderzoek

Perspectief
J.K.M. Gevers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:454-7

Inleiding

De ontwikkelingen in de moderne genetica en de toepassing van de nieuwe kennis en technieken op de mens roepen vele maatschappelijke, ethische en juridische vragen op. Tot de verbeelding van een breder publiek spreken daarbij waarschijnlijk het meest de eventuele toekomstige mogelijkheden tot gentherapie en genetische manipulatie. Of die mogelijkheden zich op een schaal van enige betekenis zullen laten realiseren, lijkt echter nog onzeker en is in elk geval een zaak van de verdere toekomst. Anders is het met de diagnostiek van genetisch bepaalde aandoeningen. Vooral door de toenemende mogelijkheden erfelijke kenmerken op het niveau van het DNA vast te stellen, kunnen meer afwijkingen worden opgespoord en vaak ook eerder dan tot dusverre. Deze ontwikkelingen geven aan erfelijkheidsonderzoek en -advisering een nieuwe dynamiek; tegelijkertijd krijgen de in wezen reeds bestaande juridische vraagstukken op dit gebied hiermee een andere dimensie. De juridische en ethische problemen rond erfelijkheidsonderzoek en -advisering hangen…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mr.dr.J.K.M.Gevers.

Ook interessant

Reacties