Erfelijkheid: wetenschap en maatschappij; een advies van de Gezondheidsraad

Opinie
B.C.J. Hamel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1982-3

Op verzoek van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft een commissie van de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht onder de titel: Erfelijkheid: wetenschap en maatschappij.1 Ontwikkelingen in de genetica verliepen en verlopen snel, en de behoefte aan een breed opgezet advies werd dringend gevoeld, vooral nu met behulp van DNA-diagnostiek betrouwbaar pre-symptomatisch postnataal onderzoek mogelijk werd van erfelijke ziekten die veelal later in het leven optreden, zoals de chorea van Huntington en de myotonische dystrofie. Op dezelfde wijze zijn deze erfelijke ziekten ook prenataal te diagnostiseren en de mogelijkheden van screening voor bepaalde erfelijke ziekten of dragerschap ervoor onder gedefinieerde risicogroepen of zelfs de gehele bevolking lijken realistisch.

Het rapport van de commissie bouwt voort op eerdere rapporten van de Gezondheidsraad, met name die uit 1977 (Genetic Counseling) en 1980 (Ethiek van de Erfelijkheidsadvisering). Het begint met een uitvoerige en heldere ‘state of the art’. Het genenpaspoort wordt…

Auteursinformatie

Sint-Radboudziekenhuis, Anthropogenetisch Instituut, werkgroep Erfelijkheidsadvisering, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

B.C.J.Hamel, klinisch geneticus, lid van de desbetreffende commissie van de Gezondheidsraad.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties