Erfelijkheid en omgevingsfactoren in de etiologie van schizofrenie

Klinische praktijk
H.W. Hoek
R.S. Kahn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:498-3

Zie ook de artikelen op bl. 494 en 502.

Inleiding

Schizofrenie wordt algemeen beschouwd als de ernstigste en meest belastende psychiatrische ziekte, zowel voor de patiënt zelf als voor diens omgeving. De eerste schizofrene psychose treedt meestal op in de adolescentie of vroege volwassenheid. De kans om tijdens het leven schizofrenie te krijgen (‘life time prevalence’) wordt geschat op ongeveer 1 voor de algemene bevolking.12 Schizofrenie is een chronische ziekte, die zorgt voor een permanente bezetting van bijna 50 van de psychiatrische ziekenhuisbedden voor chronische (langer dan 2 jaar durende) aandoeningen.1 Het hoge prevalentiecijfer en het ernstige en chronische beloop van schizofrenie bepalen ook de hoge gezondheidszorgkosten voor de behandeling en de begeleiding van deze groep patiënten. In Nederland waren in 1989 de kosten van schizofrenie binnen de gezondheidszorg ongeveer 777 miljoen gulden.3

De diagnose ‘schizofrenie’ wordt gesteld op grond van verschijnselen aan de hand…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Volwassenenpsychiatrie, Utrecht.

Dr.H.W.Hoek (thans: Psychiatrisch Centrum Rosenburg, Postbus 53.019, 2505 AA Den Haag) en prof.dr.R.S.Kahn, psychiaters.

Contact dr.H.W.Hoek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties