Er komt bij mijn kind iets uit de anus
Open

Klinische les
08-12-2010
Rosalie J.L. Kuiper, Justin R. de Jong en C.M. Frank Kneepkens

Dames en Heren,

Soms komen ouders met hun kind op het spreekuur van de huisarts of de kinderarts met de klacht dat zij bij het afvegen van de billen van hun kind na defecatie een vreemde structuur hebben waargenomen. De aard van de structuur kan over het algemeen niet uit de omschrijving worden achterhaald, en bij lichamelijk onderzoek is meestal geen afwijking zichtbaar.

Het is dan niet mogelijk om alleen op basis van de anamnese een diagnose te stellen. Soms komt de afwijking tevoorschijn als het kind in staat is om op verzoek te persen, maar meestal wordt daarbij niet de kracht gezet die doorgaans bij defecatie wordt geproduceerd. Het is vrij eenvoudig om toch de essentiële informatie te vergaren, door aan de ouders om een foto van de afwijking te vragen. De volgende 3 casussen illustreren dit.

Patiënt A, een 4-jarige jongen, werd op de afdeling Spoedeisende Hulp gezien vanwege rectaal bloedverlies sinds ...