Lichamelijk onderzoek belangrijker dan anorectaal functieonderzoek

Vrouwen met chronische obstipatie*

Klinische praktijk
Tze J. Lam
Richelle J.F. Felt-Bersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5665
Abstract

Samenvatting

  • Chronische obstipatie is een veelvoorkomend probleem, met name bij vrouwen en ouderen.

  • Bij patiënten met obstipatie dient bij lichamelijk onderzoek rectaal toucher te worden verricht, en bij vrouwen ook vaginaal toucher.

  • Bij inspectie van het anale gebied en rectaal toucher wordt aan de patiënt gevraagd de bekkenbodem te ontspannen, aan te spannen en te persen. Als de patiënt niet relaxeert bij 3 keer persen, spreekt men van hypertonie van de bekkenbodem.

  • Lichamelijk onderzoek toont potentieel behandelbare aandoeningen aan, zoals rectocele en hypertonie van bekkenbodem, bij 40% van de vrouwen met chronische obstipatie.

  • Anorectale manometrie en anale endo-echografie hebben weinig meerwaarde boven lichamelijk onderzoek bij vrouwen met chronische obstipatie.

  • Anorectaal functieonderzoek dient beperkt te blijven tot geselecteerde patiënten.

Auteursinformatie

*Dit artikel is een bewerking van een onderzoek dat eerder werd gepubliceerd in International Urogynecology Journal (2013;24:67-72) met als titel ‘Clinical examination remains more important than anorectal function tests to identify treatable conditions in women with constipation’. Afgedrukt met toestemming.

VU Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Drs. T.J. Lam, arts-assistent in opleiding; dr. R.J.F. Felt-Bersma, mdl-arts.

Contact drs. T.J. Lam (tj.lam@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 december 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Tze J. Lam ICMJE-formulier
Richelle J.F. Felt-Bersma ICMJE-formulier
Chronische obstipatie en rectaal functieonderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties