Chronische obstipatie en rectaal functieonderzoek

Opinie
Heiko U. De Schepper
Albert J. Bredenoord
André J.P.M. Smout
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5976
Abstract

Chronische obstipatie wordt veroorzaakt door verminderde colonmotoriek, door moeizame en onvolledige rectale lediging (dyschezie) of door een combinatie van die twee. Dyschezie wordt meestal veroorzaakt door onvoldoende relaxatie van de bekkenbodem bij het persen; dit wordt ook wel bekkenbodemdyssynergie genoemd. Bij patiënten die niet goed reageren op klassieke laxantia is het noodzakelijk eventuele dyschezie vast te stellen of uit te sluiten, omdat bekkenbodemfysiotherapie bij patiënten met dyschezie de stoelgang significant kan verbeteren.1,2

Elders in het NTvG benadrukken Lam en Felt-Bersma dat het rectaal toucher een cruciaal onderdeel is van de diagnostiek bij vrouwen met chronische obstipatie.3 Zij zijn van mening dat aanvullend functieonderzoek – zoals anorectale manometrie – en dynamisch beeldvormend onderzoek – zoals defecografie – overbodig is als de anamnese dyschezie suggereert en rectaal onderzoek dit bevestigt.

Wij en anderen delen deze mening slechts gedeeltelijk. Sommigen betogen dat met rectaal toucher patiënten met obstipatie kunnen worden geselecteerd…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Dr. H.U. De Schepper, dr. A.J. Bredenoord en prof.dr. A.J.P.M. Smout, mdl-artsen.

Contact dr. A.J. Bredenoord (a.j.bredenoord@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Dr. A.J. Bredenoord ontving onderzoeksfinanciering van Shire-Movetis, AstraZeneca, Endostim en MMS International en ontving vergoeding voor lezingen van Shire-Movetis en MMS International. Prof.dr. Smout ontving vergoeding voor lezingen van MMS International en ontving een vergoeding voor advies aan Reckitt-Benckiser, UK. Een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5976; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 2 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Heiko U. De Schepper ICMJE-formulier
Albert J. Bredenoord ICMJE-formulier
André J.P.M. Smout ICMJE-formulier
Vrouwen met chronische obstipatie*
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties