Fecale incontinentie: eerst fysiotherapie, dan verwijzing voor verdere diagnostiek en behandeling

Opinie
R.J.F. Felt-Bersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1257-9
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1277.

Fecale incontinentie is een sociaal invaliderende klacht die bij ongeveer 2-7 van de algemene bevolking voorkomt. De aandoening wordt vaker bij vrouwen gezien dan bij mannen en neemt in incidentie toe met het stijgen van de leeftijd. Uit schaamte over de klacht is er veelal onderrapportage.1-3

De oorzaken van fecale incontinentie zijn verschillend van aard: neurogeen (N. pudendusletsel door persen tijdens de partus of bij chronische obstipatie), traumatisch (sfincterdefect door een ruptuur dat is ontstaan tijdens de partus, bij een anale operatie of bij een ongeval), congenitaal (een (deels) ontbrekende sfincter, anusatresie of ziekte van Hirschsprung), neurologisch (algehele aandoening van het zenuwstelsel) en psychisch (ontkennen van defecatie); andere mogelijke oorzaken zijn een te kleine rectuminhoud (bijvoorbeeld na een operatie of na bestraling) en dunne ontlasting. Meestal spelen meerdere factoren een rol; zo kunnen vrouwen na een partus zowel een sfincterdefect als…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Contact Mw.dr.R.J.F.Felt-Bersma, maag-darm-leverarts (rjf.felt@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties