Epilepsie van aanval tot zorg
Open

Stand van zaken
20-05-2009
Cees A. van Donselaar en Hans A. Carpay
  • Epilepsie komt veel voor. De prevalentie in Nederland is 5:1000 inwoners.

  • De diagnose wordt meestal gesteld op klinische gronden, nogal eens ten onrechte.

  • Bij twijfel over de diagnose kan men de patiënt doorverwijzen naar een derdelijnscentrum voor een aanvalsregistratie met eeg en videoregistratie.

  • De aandoening is doorgaans goed te behandelen met anti-epileptica. Hiermee wordt 60-70% van de patiënten aanvalsvrij.

  • Als medicamenteuze therapie faalt, kan men een operatieve behandeling overwegen. Vooral bij patiënten met temporale epilepsie is de kans op genezing door operatie vrij groot.

  • Bij medicamenteus moeilijk instelbare patiënten kan men stimulatie van de linker N. vagus overwegen.

  • Meer aandacht voor bijwerkingen van de medicatie en de beperkingen die aan de patiënten worden opgelegd, kan de negatieve invloed van epilepsie op de levenskwaliteit verminderen.