Eosinofilie-myalgiesyndroom.

Nieuws
R.M. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:507-8
Download PDF

Eosinofilie-myalgiesyndroom. - Eind oktober 1989 was het Departement van Gezondheid en Milieu van Nieuw-Mexico op de hoogte gesteld van drie patiënten met eosinofilie en ernstige myalgie, die orale preparaten met het essentiële aminozuur L-tryptofaan (LT) hadden gebruikt (MMWR 1989; 38: 765-7). Bekende oorzaken van het syndroom, zoals parasitaire en schimmelinfecties, allergieën voor andere stoffen, nierziekten en kwaadaardige aandoeningen, waren uitgesloten. Er leek daarom sprake te zijn van een nieuw syndroom en dit bleek juist. Toen meer bekendheid werd gegeven aan de kans dat gebruik van de genoemde preparaten aanleiding kon geven tot een syndroom met koorts, meer dan 1000 eosinofiele leukocyten per mm³ en zo ernstige myalgieën dat het verrichten van dagelijkse bezigheden tijdelijk onmogelijk werd, bleken in korte tijd meer patiënten de ziekte te hebben doorgemaakt. Eind november bedroeg het aantal aangegeven patiënten in Nieuw-Mexico reeds 360, terwijl ook in andere staten, Minnesota en Oregon, het syndroom was herkend (MMWR 1989; 38: 785-8).

Aan extra toediening van het aminozuur dat een bestanddeel vormt van met een normaal dieet opgenomen eiwitten, wordt door sommigen geneeskrachtige werking toegeschreven tegen, bijvoorbeeld, slapeloosheid, neerslachtigheid en het premenstruele syndroom. Bij nauwkeurige bestudering van de patiënten met het syndroom en vergelijking met controlegroepen bleek de samenhang met het gebruik van de LT-preparaten duidelijk. Het mechanisme, waardoor de ziekte ontstond, is echter onbekend. Het syndroom lijkt wat op de verschijnselen tijdens de epidemie door het toxische-oliesyndroom in Spanje in 1981, al waren de verschijnselen toen ernstiger met o.a. perifere neuropathieën en langdurige naweeën. Toch is ook bij de patiënten met de nu beschreven aandoening een vrouw overleden, die 5 tot 6 g LT per dag gebruikte en na enige maanden met moeheid en pijnlijke, verzwakte spieren, een opstijgende verlamming kreeg, zoals bij het syndroom van Guillain-Barré, met eosinofilie, waarvoor geen enkele andere oorzaak werd gevonden.

Het is ook gebleken dat vooral gebruikers van een bepaald, uit Japan afkomstig merk van LT-bevattende produkten ziek waren geworden. Of sprake is van een giftig bijmengsel of van een bepaalde overgevoeligheid bij een groep mensen, wordt nog onderzocht.

Gerelateerde artikelen

Reacties