Enterovirus type D68 en acute slappe verlamming: een nieuw duo?

Opinie
Jaap T. van Dissel
Adam Meijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1825
Abstract

Sinds de introductie van de vaccinatie tegen poliomyelitis in Nederland in 1957 is de jaarlijkse incidentie van acute slappe verlamming ongeveer 0,5 op de 100.000 kinderen jonger dan 15 jaar; dat zijn zo’n 10-15 patiënten per jaar, gelijkelijk verdeeld over het land.1 Maar bij de laatste poliomyelitisuitbraak van 1992-1993 waren er toch nog 59 patiënten met acute slappe verlamming, geclusterd in het gebied met een lage vaccinatiegraad dat aangeduid wordt met de naam ‘Biblebelt’. Bij ongeveer de helft van de andere patiënten met acute slappe verlamming wordt de diagnose ‘Guillain-Barré-syndroom’ gesteld.

Nu blijkt ook een ander virus uit de enterovirusgroep een poliomyelitis-achtig ziektebeeld te kunnen veroorzaken. In dit tijdschrift beschrijven Helfferich en collega’s een kind met acute slappe verlamming die waarschijnlijk werd veroorzaakt door infectie met enterovirus type D68 (EV-D68).2 Acute slappe verlamming na infectie met EV-D68: is hier sprake van een oorzakelijk verband?

Uitbraak in de VS

Auteursinformatie

RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Prof.dr. J.T. van Dissel, internist-infectioloog (tevens: LUMC, afd. Infectieziekten, Leiden); dr. A. Meijer, viroloog.

Contact prof.dr. J.T. van Dissel (jaap.van.dissel@rivm.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jaap T. van Dissel ICMJE-formulier
Adam Meijer ICMJE-formulier
Acute slappe verlamming

Ook interessant

Reacties