Is enterovirus 71-vaccinatie ook nodig in Nederland?

Opinie
Katja C. Wolthers
Menno D. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7674
Abstract

Recent zijn er 2 artikelen in TheNew England Journal of Medicine verschenen over de effectiviteit en veiligheid van een nieuw enterovirus 71(EV71)-vaccin in China.1,2 In beide studies tezamen werden ruim 22.000 kinderen gerandomiseerd tussen het vaccin of placebo; de vaccins werden geproduceerd door 2 verschillende bronnen. De geweldige aantallen in deze studies geven het belang aan dat er in China gehecht wordt aan het introduceren van een dergelijk vaccin. Hier in het westen neemt men mogelijk met enige verbazing kennis van deze vrij plotselinge ontwikkeling. Hebben we werkelijk een vaccin nodig tegen EV71? Hebben we, ondanks alle aandacht voor recente uitbraken met al dan niet dodelijke virussen of resistente bacteriën, EV71 over het hoofd gezien?

Taxonomie en klinisch beeld

EV71 behoort net als het bekende poliovirus tot de familie van de picornavirussen.3 Deze grote picornavirusfamilie bestaat uit kleine enkelstrengs-RNA-virussen geclassificeerd in meer dan 20 genera; voor de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Medische Microbiologie, Amsterdam.

Dr. K.C. Wolthers en prof.dr. M.D. de Jong, arts-microbiologen.

Contact dr. K.C. Wolthers (k.c.wolthers@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Katja C. Wolthers ICMJE-formulier
Menno D. de Jong ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties