Enkelzijdige multicysteuze dysplastische nier bij kinderen

Klinische praktijk
Joop van den Hoek
Goedele M.A. Beckers
Robert P.E. de Gier
Tom P.V.M. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B294
Abstract

Samenvatting

  • Een multicysteuze dysplastische nier is een congenitale afwijking waarbij de nier bestaat uit cysten van verschillende grootte en afunctioneel is.

  • Over de behandeling van een multicysteuze dysplastische nier bestaan controversen. In het verleden werd vaak nefrectomie verricht, omdat men dacht dat de kans op het later ontstaan van hypertensie en mogelijk die op maligne degeneratie verhoogd waren. Deze blijken echter beide zeer klein te zijn.

  • Tegenwoordig staan velen een niet-operatief beleid voor.

  • Het is echter onduidelijk hoe lang en hoe vaak men de conservatief gevolgde patiënt met een multicysteuze nier moet controleren.

  • Nefrectomie vormt nog steeds een reële behandelingsmogelijkheid bij grote, multicysteuze, dysplastische nieren en wanneer de ouders niet bereid zijn tot follow-up.

  • Daarnaast is bekend dat kinderen met een solitair functionerende nier ook na nefrectomie van de multicysteuze nier een verhoogde kans hebben op microalbuminurie of hypertensie en dat om die reden langduriger follow-up nodig is.

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinderurologie, Rotterdam.

Drs. J. van den Hoek, kinderuroloog.

VU Medisch Centrum, afd. Urologie, Amsterdam

Dr. G.M.A. Beckers, kinderuroloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Urologie, Nijmegen.

Drs. R.P.E. de Gier, kinderuroloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderurologie, Utrecht.

Dr. T.P.V.M. de Jong, kinderuroloog.

Contact drs. J. van den Hoek (j.vandenhoek@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Dr. M.F. Schreuder, kinderarts, gaf commentaar op het manuscript, in het bijzonder over de follow-up van kinderen met een congenitale, functionele mononier.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 augustus 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties