Vesico-ureterale reflux; oorzaken, diagnostiek en behandeling

Klinische praktijk
R.J. Scholtmeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2299-302

Inleiding

Lange tijd werd verondersteld dat vesico-ureterale reflux bij kinderen werd veroorzaakt door een abnormale anatomische verbinding tussen de ureter en de blaas en dat opheffen van deze reflux door middel van chirurgisch ingrijpen de beste behandeling was van de bijkomende urineweginfecties en de eventuele complicaties daarvan.1

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat reflux ook het gevolg kan zijn van functiestoornissen van het vesico-urethrale systeem.23 Reflux is een radiologisch aantoonbaar verschijnsel, waaraan dus verschillende oorzaken ten grondslag kunnen liggen (tabel).

Congenitale of primaire reflux ten gevolge van een te kort traject van de intramurale ureter komt niet zelden familiair voor. In de algemene bevolking komt reflux voor met een incidentie van minstens 1:1000, maar bij familiaire reflux blijkt dat 32-45 van de broertjes of zusjes eveneens reflux heeft.4 Congenitale reflux kan worden verklaard door een afwijkende plaats van waaruit de ureterknop uit de ductus…

Auteursinformatie

Prof.dr.R.J.Scholtmeijer, kinderuroloog, Graaf Janlaan 97, 3708 GL Zeist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties