Enkelverzwikking tijdens het volleyballen

Wat is de diagnose?
Anton R. Boersma
Arvid V.E. Munzebrock
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9062
Abstract
Download PDF

Casus

Een 27-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis kwam op de SEH in verband met een standsafwijking van de linker voet. Patiënte was tijdens een volleybalwedstrijd op de voet van een medespeler geland, waarbij haar voet naar binnen was gekanteld. Bij lichamelijk onderzoek werd een luxatiestand van het onderste spronggewricht van de linker voet naar mediaal gezien (figuur a). Aan de laterale zijde was de huid intact en pral gespannen over de talus en distale fibula. Er was geen sprake van neurovasculair letsel. Op een röntgenfoto van de enkel (anteroposterieure richting) werd een subtalaire luxatie gezien (figuur b). Bij een subtalaire luxatie is de calcaneus ten opzichte van de talus naar mediaal geluxeerd. Onder volledige narcose verrichtten we een bloedige repositie. Patiënte werd nabehandeld met behulp van gipsimmobilisatie gedurende vier weken. Een controle-CT-scan toonde een goede stand van de gereponeerde enkel, zonder aanwijzingen voor ossaal letsel.

In 1-2% van alle gewrichtsluxaties gaat het om een subtalaire luxatie, waarbij in 75% van de gevallen sprake is van een mediale luxatie. Door sterke supinatie van de enkel treedt er ligamentair letsel op. Achtereenvolgens raken het dorsale ligamentum talonaviculare, het ligamentum talocalcaneum interosseum en het ligamentum calcaneofibulare beschadigd. Daarnaast kan letsel van de N. plantaris medialis optreden. De meest frequente complicatie op langere termijn is avasculaire necrose van het os talus, gevolgd door secundaire arthrosis deformans.

Diagnose

Mediale subtalaire enkelluxatie van de linker voet.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Chirurgie, Leeuwarden.

A.R. Boersma, BSc, coassistent; drs. A.V.E. Munzebrock, traumachirurg.

Contact A.R. Boersma, BSc (antonboersma@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anton R. Boersma ICMJE-formulier
Arvid V.E. Munzebrock ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties