Enkele grondbegrippen uit de statistiek. IX. Standaardisatie

Klinische praktijk
Chr.L. Rümke
D. Hoogendoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:586-91

Zie ook de artikelen op bl. 573 en 592.

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking is in de laatste decennia aanzienlijk veranderd. Dit bemoeilijkt een goede vergelijking van ziekte- en sterftecijfers van de bevolking in verschillende jaren. Ook wanneer binnen een grotere bevolking subgroepen (bijvoorbeeld stad en platteland) van elkaar afwijkende leeftijdsverdelingen tonen, wordt de onderlinge vergelijking van de ziekte- of sterftecijfers bemoeilijkt door deze verschillen in leeftijdsopbouw. In dit artikel geven wij eerst met enige figuren een globale indruk van de veranderingen die sinds 1950 in de opbouw van de bevolking naar leeftijd en geslacht hebben plaatsgevonden. Vervolgens bespreken wij oriënterend hoe door standaardisatie verhoudingscijfers kunnen worden berekend waarin de storende invloed van de genoemde verschillen bij het vergelijken van ziekte- of sterftecijfers is geëlimineerd. Soms bezigt men in dit verband ook wel de uitdrukking ‘voor leeftijd (en geslacht) gecorrigeerde cijfers’. In de statistiek wordt de term standaardisatie…

Auteursinformatie

Prof.dr.Chr.L.Rümke, oud-hoogleraar in de medische statistiek, De Ruyschlaan 207, 1181 PE Amstelveen.

Dr.D.Hoogendoorn, arts.

Contact prof. dr. Chr.L. Rümke

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties