Het hartinfarct in Nederland; minder sterfte, meer ziekte en meer interventie

Opinie
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:573-4

Zie ook de artikelen op bl. 586, 592 en 596.

Sinds 1972 daalt de sterfte aan ischemische hartziekten in vrijwel alle landen van Noord- en West-Europa, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Voor Nederland heeft Hoogendoorn dit in 1982 en 1985 in dit tijdschrift overtuigend laten zien.12 Vijf jaar na zijn laatste publikatie toont hij opnieuw, dat die daling, na correctie voor groei en veroudering van de bevolking, continu en aanzienlijk is voor het acute myocardinfarct, waarvan de sterfte binnen 15 jaar met een derde is verminderd.3 In absolute cijfers is deze daling minder spectaculair: aan alle vormen van ischemische hartziekten stierven in het topjaar 1972 ruim 25.000 patiënten en dit aantal is sindsdien nauwelijks gewijzigd. Om over veranderingen in ziektepatroon te kunnen oordelen is dan ook standaardisatie van ziekte en ziektecijfers nodig, waarbij de gevolgde berekeningsmethoden door Rümke en Hoogendoorn in dit tijdschriftnummer worden toegelicht…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.A.J.Dunning, cardioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties