De toekomst van hartziekten in Nederland: dalende sterfte en stijgende zorgbehoefte

Onderzoek
L. Bonneux
J.J. Barendregt
K. Meeter
G.J. Bonsel
P.J. van der Maas
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1612-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het met behulp van een Markov-model voorspellen van de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de morbiditeit door ischemische hartziekten in Nederland.

Opzet

Simulatiemodel.

Plaats

Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Methode

Gegevens uit verschillende bronnen over incidenties en kansen op recidieven, sterfte en interventie werden gecombineerd in een Markov-simulatiemodel. Door de kansen te variëren konden kwantitatieve voorspellingen gedaan worden, gebaseerd op de meest waarschijnlijke ontwikkeling van incidentie en overlevingskans.

Resultaten

Het model gaf aan dat ten opzichte van 1985 in 2010 sterfte door ischemische hartaandoeningen wordt verschoven naar een hogere leeftijd dan incidentie. Prevalenties op jongere leeftijd dalen door dalende incidentie, maar die op hogere leeftijd stijgen door de toenemende overlevingskans. Omdat milde ziektetoestanden risicofactoren zijn voor ernstige, nemen prevalenties van de ernstigste ziektetoestanden relatief nog meer toe, vooral in de hogere leeftijdsklassen. Daardoor neemt de zorgbehoefte toe.

Conclusie

Daling van sterfte en toename van zorgbehoefte is geen contradictie, maar het gevolg van het in de plaats komen van (ernstige) ziekte voor sterfte. Deze toename zal worden versterkt door de verwachte vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

Auteursinformatie

Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

L.Bonneux, arts-epidemioloog; drs.J.J.Barendregt, historicus-econoom; prof.dr.P.J.van der Maas, arts-epidemioloog.

Thoraxcentrum, afd. Cardiologie, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Mw.dr.K.Meeter, cardioloog.

Instituut voor Medical Technology Assessment, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

Dr.G.J.Bonsel, arts-epidemioloog.

Contact L.Bonneux

Verantwoording

Namens de onderzoeksgroep van het 'Technology assessment methods'-project.

Ook interessant

Reacties