Endovasculaire behandeling van acuut herseninfarct met een verwijderbare stent

5 jaar later
Charles B.L.M. Majoie
René van den Berg
Paul J. Nederkoorn
Diederik W.J. Dippel
Yvo B.W.E.M. Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D271

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd? Deze rubriek geeft een kijkje op de huidige stand van zaken.

Welke techniek?

In 2011 beschreven wij een nieuwe techniek om een embolus te verwijderen bij patiënten met een herseninfarct en een proximale intracraniële arteriële occlusie.1 Bij deze techniek wordt een zelfontplooiende stent in de trombus geplaatst. De trombus verankert zich in de mazen van de stent waarna deze met trombus en al wordt verwijderd.

Wat is er inmiddels bekend over de effectiviteit en bijwerkingen?

De veiligheid en effectiviteit van de techniek werd voor het eerst aangetoond in de ‘Multicenter randomized clinical trial of endovascular treatment for acute ischemic stroke in the Netherlands’ (MRCLEAN).2 In deze studie werd de nieuwe behandeling vergeleken met geen behandeling. Alle 500 geïncludeerde patiënten hadden een acuut herseninfarct dat niet langer dan 6 uur eerder was ontstaan; zij kregen de gebruikelijke zorg, inclusief intraveneuze toediening van alteplase indien geïndiceerd. De kans op een goed herstel werd door de behandeling met meer dan 15% vergroot…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Radiologie: prof.dr. C.B.L.M. Majoie en dr. R. van den Berg, radiologen.

Afd. Neurologie: dr. P.J. Nederkoorn en prof.dr. Y.B.W.E.M. Roos, neurologen.

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Afd. Neurologie: prof.dr. D.W.J. Dippel, neuroloog.

Contact prof.dr. C.B. Majoie (c.b.majoie@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel. C. Majoie, D. Dippel en Y. Roos ontvingen een subsidie van de Nederlandse Hartstichting voor de klinische trial naar de endovasculaire behandeling van acuut herseninfarct (MRCLEAN) en van ZonMw voor de kosteneffectiviteitsstudie (CLOT-MRCLEAN). De MRCLEAN-trial werd daarnaast gefinancierd door bijdragen van Angiocare BV, Medtronic, MEDAC Gmbh/LAMEPRO, Penumbra Inc, Top Medical en Stryker. Aan deze bijdragen waren geen restricties verbonden.

Auteur Belangenverstrengeling
Charles B.L.M. Majoie ICMJE-formulier
René van den Berg ICMJE-formulier
Paul J. Nederkoorn ICMJE-formulier
Diederik W.J. Dippel ICMJE-formulier
Yvo B.W.E.M. Roos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties