Nederlands onderzoek zet behandeling herseninfarct op zijn kop

Opinie
H. Bart van der Worp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9043
Abstract

Ruim 2 decennia is er gesteggeld over het nut van een endovasculaire behandeling voor patiënten met een herseninfarct. Onlangs heeft het Nederlandse onderzoek ‘MR CLEAN’ (dat staat voor ‘Multi center randomized clinical trial of endovascular treatment for acute ischemic stroke in the Netherlands’) overtuigend aangetoond dat deze behandeling de kans op een goed herstel bij een geselecteerde groep patiënten aanzienlijk vergroot.1 Dit heeft grote consequenties voor de organisatie van de zorg voor patiënten met een herseninfarct, vooral omdat een endovasculaire behandeling maar in een beperkt aantal ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Daarnaast neemt het voordeel sterk toe naarmate eerder met de behandeling begonnen wordt. Snelle diagnostiek en behandeling én regionale samenwerking zijn nu dus nog belangrijker dan voorheen.

De behandeling

Bij de endovasculaire behandeling van het herseninfarct krijgt de patiënt ter plaatse van de afsluitende trombus in een proximale intracraniële arterie een trombolyticum toegediend of wordt de trombus mechanisch verwijderd. Bij…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hersencentrum Rudolf Magnus, afd. Neurologie en Neurochirurgie, Utrecht.

Contact Dr. H.B. van der Worp, neuroloog (h.b.vanderworp@umcutrecht.nl)

Auteur Belangenverstrengeling
H. Bart van der Worp ICMJE-formulier
Intra-arteriële behandeling van het herseninfarct

Ook interessant

Reacties