Endarteriëctomie gunstiger dan stent bij symptomatische carotisstenose
Open

hoger risico op CVA of overlijden na stentplaatsing
Stand van zaken
31-01-2011
Robbert Meerwaldt, Roland J. Beuk, Ad B. Huisman, Sanne M. Manschot, Clark J. Zeebregts en Robert H. Geelkerken
Gepubliceerd op 31-01-2011.
In print verschenen in week 5 2011.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2411