Encefalitis bij Mycoplasma pneumoniae-infecties

Klinische praktijk
P. Lanting
R.J.M. Strack van Schijndel
A.M. Simoons-Smit
F. Visscher
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2146-9
Abstract

Samenvatting

Een infectie met M. pneumoniae kan aanleiding geven tot verschillende neurologische ziektebeelden die, vooral in het geval van een encefalitis, een ernstig beloop kunnen hebben. Twee patiënten met encefalitis worden besproken. Een immuunreactie ligt waarschijnlijk ten grondslag aan deze neurologische complicaties. Bij een encefalitis van onbekende origine dient een M. pneumoniae-infectie in de differentiaaldiagnose te worden opgenomen, zeker wanneer er bovendien een luchtweg-of longinfectie bestaat. De behandeling bestaat uit toediening van tetracycline of erytromycine, waarbij het onzeker is in hoeverre het neurologische beeld hierdoor wordt beïnvloed. De plaats van corticosteroïden en plasmaferese bij de behandeling van de neurologische complicaties is eveneens nog onzeker.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Afd. Neurologie: P.Lanting, neuroloog; F.Visscher, assistent-geneeskundige.

Afd. Acute Inwendige Geneeskunde: R.J.M.Strack van Schijndel, internist.

Afd. Klinische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne: dr.A.M.Simoons-Smit, medisch microbioloog.

Contact P.Lanting

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

L.J.M.M.
Mulder

Boston (USA), december 1987,

Lanting en collegae beschreven onlangs 2 patiënten bij wie infectie met Mycoplasma pneumoniaewerd gecompliceerd door encefalitis (1987;2146-9). Zij gaven daarbij tevens een overzicht van de neurologische ziektebeelden die als complicatie bij M. pneumoniae-infecties kunnen optreden. Zij maakten echter geen melding van het cerebrovasculaire accident (CVA) dat bij dergelijke infecties als gevolg van intravasale stolling kan optreden. Ook maakten zij geen melding van intravasale stolling als mogelijke basis van de microtrombi die als oorzaak aan de neurologische ziektebeelden ten grondslag zouden kunnen liggen.

De complicatie CVA is tot op heden beschreven bij 6 patiënten met serologisch bewezen M. pneumoniae-infecties.1-4 In de door ons onlangs beschreven patiënte kon tevens het oorzakelijke verband met intravasale stolling waarschijnlijk worden gemaakt.5

Het verdient aanbeveling om bij patiënten met een neurologische complicatie bij M. pneumoniae-infectie een uitvoerige stollingsstatus te bepalen daar intravasale stolling een oorzakelijke rol kan spelen.6-8

L.J.M.M. Mulder
E.L.H. Spierings
Literatuur
  1. Ode B, Cronberg S. Infection and intracranial arterial thrombosis. Lancet 1976; ii: 863-4.

  2. Parker P, Puck J, Fernandez F. Cerebral infarction associated with Mycoplasma pneumoniae. Pediatrics 1981; 67: 373-5.

  3. Mulder LJMM, Spierings ELH. Stroke in a young adult with Mycoplasma pneumoniae infection complicated by intravascular coagulation. Neurology 1987; 37: 1430-1.

  4. Dowd AB, Grace R, Rees WDW. Cerebral infarction associated with Mycoplasma pneumoniae infection. Lancet 1987; ii: 567.

  5. Mulder LJMM, Spierings ELH. Stroke due to intravascular coagulation in M. pneumoniae infection. Lancet 1987; ii: 1152-3.

  6. Nilsson IM, Rausing A, Denneberg T, Christensson P. Intravascular coagulation and acute renal failure in a child with Mycoplasma infection. Acta Med Scand 1971; 189; 359-65.

  7. Vos M de, Nimmen L van, Baele G. Disseminated intravascular coagulation during a fatal Mycoplasma pneumoniae infection. Acta Haematol (Basel) 1974; 52: 120-5.

  8. Pickens S, Catterall JR. Disseminated intravascular coagulation and myocarditis associated with Mycoplasma pneumoniae infection. Br Med J 1978; i: 1526.

Amsterdam, januari 1988,

Wij danken de collegae Mulder en Spierings voor hun waardevolle aanvulling op ons artikel.

P. Lanting
R.J.M. Strack van Schijndel
A.M. Simoons-Smit
F. Visscher