Mycoplasma pneumoniae-infecties bij kinderen

Klinische praktijk
R.J. Roorda
J. Gerritsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:481-3

Dames en Heren,

Bij kinderen is Mycoplasma pneumoniae een veel voorkomende oorzaak van luchtweginfecties. Meestal zijn de klachten zo gering dat de arts niet geconsulteerd wordt. Bij een aantal kinderen zullen zich klinische symptomen voordoen; deze kunnen in ernst variëren en ze kunnen met complicaties gepaard gaan. Op grond van de symptomen kan de diagnose M. pneumoniae-infectie veelal worden vermoed en de behandeling hierop worden gericht. Aan de hand van twee ziektegeschiedenissen willen wij dit illustreren.

Patiënt A is een meisje van 2½ jaar dat een week voor opname ziek was geworden. Vanwege koorts, malaise en hoesten en een door de huisarts geconstateerde pneumonie kreeg zij amoxicilline voorgeschreven. Na een week behandeling was geen verbetering ontstaan en werd zij verwezen naar ons ziekenhuis.

Patiënt maakte een zieke indruk en had een lichaamstemperatuur van 38,8°C. Haar lengte was 93,5 cm (P50) en haar gewicht 11,2 (juist onder P10…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor Kindergeneeskunde, afd. Kinderlongziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groiningen.

R.J.Roorda en J.Gerritsen, kinderartsen.

Contact R.J.Roorda

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties