Empagliflozine bij diabetes type 2 en vaatlijden

Onderzoek
Jan Westerink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9672
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Voor nieuwe glucoseverlagende medicijnen is het niet alleen belangrijk dat ze de glucosewaarde verlagen, maar ook dat ze veilig zijn en bij voorkeur beschermen tegen het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Onderzoeksvraag

Is de toevoeging van empagliflozine, een natrium-glucose-cotransporter(SGLT)-2-remmer, aan de standaardbehandeling veilig en effectief bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) en vaatlijden?

Hoe werd dit onderzocht?

In een dubbelblinde placebogecontroleerd studie randomiseerden de onderzoekers 7020 patiënten met DM2 en vaatlijden tussen placebo of een van 2 doseringen empagliflozine. De studiemedicatie werd toegevoegd aan de reguliere behandeling en artsen werd gevraagd te blijven streven naar hun gebruikelijke behandeldoelen. De primaire uitkomstmaat was een gecombineerde uitkomstmaat, die bestond uit dood door vaatziekten en niet-dodelijke myocard- en herseninfarcten.

Belangrijkste resultaten

Gebruik van empagliflozine was gedurende een mediane follow-upduur van 3,1 jaar superieur aan placebo en reduceerde de primaire uitkomstmaat met 14% (hazardratio: 0,86; 95,02%-BI: 0,74-0,99). Daarnaast was er een duidelijke daling in de uitkomstmaat ‘cardiovasculaire dood’ van 38% (3,7 vs. 5,9%) en ‘opname voor hartfalen’ van 35% (2,7 vs. 4,1%). Aan het eind van de studie waren de HbA1c-waarde en de systolische bloeddruk bij de groep die empagliflozine gebruikte licht gedaald. Er was geen toename in hypoglykemie in de empagliflozinegroep, terwijl alleen genitale infecties – niet urineweginfecties – duidelijk vaker voorkwamen.

Consequenties voor de praktijk

Met deze studie is er strikt genomen voor het eerst bewijs voor niet alleen de veiligheid maar ook de effectiviteit in het verlagen van cardiovasculaire ziekte bij patiënten met DM2 en vaatlijden door een specifiek glucoseverlagend middel. Het bijzondere effect op de reductie van de al dan niet cardiovasculaire mortaliteit en hartfalen lijkt moeilijk te verklaren uit de geringe effecten in de studie op de bloeddruk, HDL-cholesterol- en HbA1c-waarde. Hoewel empagliflozine door onbekendheid en de relatief hoge kosten vooralsnog niet veelvuldig zal worden voorgeschreven, heeft dit middel potentie voor een patiëntengroep met een hoog risico bij wie nog weinig successen zijn gehaald.

Literatuur
  1. Zinman B, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 17 september 2015 (epub). Medline

Auteursinformatie

Contact (j.westerink-3@umcutrecht.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties