Digitale opdrachtenlijst als schakel voor ordercommunicatie

Elektronisch patiëntendossier

Klinische praktijk
Joep P.M. Derikx
Frans L.G. Erdkamp
A.G.M. (Ton) Hoofwijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5695
Abstract

Samenvatting

  • Een elektronisch patiëntendossier (EPD) dient 4 kernfuncties te vervullen; deze functies zijn: (a) het vastleggen van patiëntengegevens; (b) het faciliteren van ordercommunicatie; (c) het weergeven van uitslagen van aanvullend onderzoek; en (d) het ondersteunen van zorgverleners bij het nemen van klinische beslissingen.

  • Met ordercommunicatie via het EPD kan men elektronisch opdrachten ontvangen en doorsturen naar ondersteunende afdelingen; deze vorm van communicatie kan handgeschreven orders vervangen.

  • Door de ordercommunicatie per aandoening te protocolleren en vast te leggen creëert men digitale zorgpaden. Die kunnen bijdragen aan snellere en betere diagnostiek.

  • Communicatie met een digitale opdrachtenlijst, gekoppeld aan de ordercommunicatie, maakt de zorgverlening veiliger, efficiënter en controleerbaar.

  • De implementatie van een volwaardig EPD verloopt traag door economische, technische en juridische barrières en doordat artsen weerstand bieden.

Auteursinformatie

Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen.

Afd. Chirurgie: dr. J.P.M. Derikx, aios chirurgie; dr. A.G.M. Hoofwijk, chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. F.L.G. Erdkamp, internist-oncoloog.

Contact dr. A.G.M. Hoofwijk (t.hoofwijk@orbisconcern.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5695; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 1 juli 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Joep P.M. Derikx ICMJE-formulier
Frans L.G. Erdkamp ICMJE-formulier
A.G.M. (Ton) Hoofwijk ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties