Betere uitvoering, maar geen betere klinische uitkomsten

Computerondersteunde zorg bij hart- en vaatziekten

Opinie
Niek J. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4515
Abstract

De verwachtingen van computerondersteuning in de zorg zijn hooggespannen. Beleidsmakers verwachten dat de doelmatigheid van de zorg door elektronische ondersteuning aanzienlijk zal verbeteren. Dat geldt vooral voor de zorg rond chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en COPD.

In de afgelopen jaren zijn veel stappen gezet in de verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten met de genoemde bovenstaande aandoeningen. Zo is in multidisciplinaire richtlijnen evidencebased beleid vastgelegd, en met de implementatie van ketenzorgprogramma’s is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de betrokken professionals vastgelegd. Om de doelmatigheid te vergroten is de uitvoering gedelegeerd aan praktijkverpleegkundigen. Computerondersteuning van de uitvoering van protocollen zou de sluitsteen in de kwaliteitsverbetering van de chronische zorg moeten worden. Daartoe zijn digitale uitvoeringen van ketenzorgprogramma’s ontwikkeld, de zogenoemde keteninformatiesystemen.Voor diabetes mellitus en COPD worden deze programma’s inmiddels op grote schaal in gebruik genomen in de Nederlandse huisartspraktijk, tegen aanzienlijke kosten. Of die computerondersteuning…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht.

Contact Prof.dr. N.J. de Wit, huisarts (N.J.dewit@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut waar De Wit werkzaam is ontving onderzoeksfinanciering voor onderzoek op het gebied van hart- en vaatziekten, onder andere uit ZON MW programma’s. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 januari 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties