Elektroconvulsietherapie effectief en veilig bij 55 patiënten van 56 jaar en ouder met stemmingsstoornissen en somatische comorbiditeit

Onderzoek
J.A. van Waarde
M.L. Stek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1693-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van de effectiviteit en veiligheid van elektroconvulsietherapie (ECT) bij farmacotherapieresistente patiënten van 56 jaar en ouder met stemmingsstoornissen.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Methode

Van alle ECT-behandelingen in de periode 1 januari 1998-31 december 2000 werden gegevens geregistreerd over de demografische kenmerken van de patiënten (56-plussers) en over ziekte- en behandelingskenmerken. De effectiviteit van de ECT werd geëvalueerd met de ‘Montgomery-Åsberg depression rating scale’ (MADRS) en de cognitieve bijwerkingen werden beoordeeld met de ‘Mini-mental state examination’ (MMSE). De verkregen gegevens werden met beschrijvende statistische methoden geanalyseerd.

Resultaten

In totaal werden 58 behandelingen onderzocht bij 55 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar. De meeste patiënten hadden een therapieresistente, recidiverende depressieve stoornis met somatische comorbiditeit. Gemiddeld werden per behandeling 12 ECT-sessies gegeven. Bij de behandelingen waarvan een voor- en nameting beschikbaar was, verbeterde de toestand van de patiënt in 74 van de gevallen aanzienlijk en bij 48 werd een complete remissie van de depressie bereikt. Bij 28 waren er cognitieve bijwerkingen. Er waren geen ernstige somatische complicaties.

Conclusies

ECT is een onmisbare interventie in het arsenaal van behandelingen voor ouderen met stemmingsstoornissen en verdient met name bij somatische comorbiditeit een eerdere plaats.

Auteursinformatie

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Buitenamstel, locatie Valeriuskliniek, Valeriusplein 9, 1075 BG Amsterdam.

J.A.van Waarde, assistent-geneeskundige (thans: psychiater, Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Psychiatrie, Leiden); M.L.Stek, psychiater.

Contact M.L.Stek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties