indicaties, effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen

Elektroconvulsietherapie

Klinische praktijk
Annemiek Dols
Max L. Stek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A588
Abstract

Samenvatting

  • Elektroconvulsietherapie (ECT) is het opwekken van een epileptische aanval middels een korte pulsstroom onder algehele anesthesie om psychiatrische ziektebeelden te behandelen.

  • De voornaamste indicatie voor ECT is ernstige depressie, al dan niet met psychotische kenmerken.

  • ECT werkt sneller en is effectiever dan antidepressiva en geeft een lager risico op bijwerkingen.

  • De voornaamste bijwerking is retrograde amnesie.

  • ECT kan worden toegediend met unilaterale of bilaterale elektroden. In Nederland kiest men voor de unilaterale elektrode, omdat dit waarschijnlijk minder cognitieve bijwerkingen geeft.

Auteursinformatie

GGZ inGeest-Vrije Universiteit Medisch Centrum, afd. Ouderen, Amsterdam.

Dr. A. Dols en dr. M. L. Stek, psychiaters.

Contact Dr. A. Dols (a.dols@ggzingeest.nl)

Verantwoording

Prof.dr. Sybren Meijer, hoogleraar chirurgische oncologie, VU Medisch Centrum, Amsterdam, gaf commentaar op eerdere versies van het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 augustus 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties