Behandeling met tyrosinekinaseremmers mogelijk

EGFR-mutatie bij niet-kleincellig longcarcinoom

Klinische praktijk
Erik Thunnissen
Egbert F. Smit
Petra M. Nederlof
Anne-Marie C. Dingemans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2554
Abstract

Samenvatting

  • Niet-kleincellige longcarcinomen (NSCLC’s) waarbij sprake is van een mutatie in de epidermale groeifactorreceptor (EGFR) vormen een aparte groep van longcarcinomen. Ze komen meer voor bij vrouwen, niet-rokers, Aziaten, adenocarcinomen en ze hebben een betere prognose.

  • Sinds kort zijn orale tyrosinekinaseremmers (TKI’s) geregistreerd voor de behandeling van longkanker. De respons op de therapie is groot bij longcarcinomen met een activerende EGFR-mutatie, dat wil zeggen dat de signaaltransductieroute extra wordt geactiveerd.

  • Bij patiënten met een activerende EGFR-mutatie is een eerstelijnsbehandeling met een EGFR-TKI geïndiceerd.

  • Er zijn verschillende technieken om de mutaties te detecteren, zoals sequentieanalyse, ‘high resolution melting’ (HRM) met sequentieanalyse en DXS-genscan; al deze methoden zijn gebaseerd op PCR.

  • Vanwege het belang van de uitslag van de EGFR-mutatieanalyse bevelen wij aan om bij alle patiënten met een incurabel NSCLC, uitgezonderd plaveiselcelcarcinoom, carcinoïd en mucineus bronchiolo-alveolaircelcarcinoom, EGFR-mutatieanalyse te verrichten.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Pathologie: dr. E. Thunnissen, klinisch patholoog.

Afd. Longziekten: prof.dr. E.F. Smit, longarts.

Nederlands Kanker Instituut, afd. Pathologie, Amsterdam.

Dr. P.M. Nederlof, moleculair bioloog.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Longziekten, Maastricht.

Dr. A.-M.C. Dingemans, longarts.

Contact dr. E. Thunnissen (e.thunnissen@vumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: dr. E. Thunnissen ontving via zijn instituut een vergoeding voor congresbezoek van Astra Zeneca. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 27 oktober 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties