Nieuwe ‘doelgerichte behandeling’ van longkanker

Klinische praktijk
Harry J.M. Groen
Thijo J.N. Hiltermann
Ed Schuuring
Wim Timens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4081
Abstract

Dames en Heren,

Bij ongeveer 10% van de patiënten met een adenocarcinoom van de long leidt een nieuwe klasse medicijnen, zoals erlotinib en gefitinib, die specifiek gericht zijn tegen de epidermale groeifactorreceptor (EGFR), tot langdurige remissies. Men spreekt van ‘doelgerichte behandeling’ (‘targeted therapy’). Deze patiënten blijken specifieke mutaties in hun EGFR-gen te hebben waardoor de tumorcel tot voortdurende proliferatie wordt aangezet. De EGFR-tyrosinekinaseremmers (EGFR-TKI’s) zijn kleine moleculen die doelgericht het EGFR-eiwit remmen en die oraal worden toegediend.

Na deze ontdekking zijn andere mutaties (ook in EGFR en in KRAS, ALK, BRAF, PI3KCA) in tumorweefsel van adenocarcinoompatiënten gevonden die de tumor aanzetten tot groei. Ook bij deze patiënten hebben specifieke TKI’s langdurige remissies laten zien. Deze genmutaties komen ieder bij een klein percentage longkankerpatiënten voor, maar bij patiënten met een adenocarcinoom heeft bijna een derde een mutatie die voor behandeling met een TKI in aanmerking komt…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, Groningen.

Afd. Longziekten en Tuberculose: prof.dr. H.J.M. Groen en dr. T.J.N. Hiltermann, longartsen.

Afd. Pathologie en Medische Biologie: dr. E. Schuuring. moleculair bioloog; prof.dr. W. Timens, patholoog.

Contact prof.dr. H.J.M. Groen (h.j.m.groen@umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: het instituut van H.J.M. Groen ontving gelden voor advieswerk bij Roche en Eli Lilly. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 4 oktober 2011

Ook interessant

Reacties