Behandeling van longkanker op basis van genomische tumorprofielen

Opinie
Harry J.M. Groen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9029
Abstract

Longkanker is een veelvoorkomende ziekte en tegelijk een verzameling van zeldzame ziektes. Iedere tumor heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, die door de huidige DNA- en RNA-technieken ontrafeld kunnen worden. De huidige moleculair-biologische technieken geven in de kliniek slechts informatie over enkele genen, maar met ‘next generation sequencing’(NGS)-technieken, waarbij honderden genen tegelijk bekeken worden, krijgen we een overzicht van de belangrijkste genomische veranderingen. Het kiezen van doelgerichte behandelingen op grond van deze informatie geeft betere resultaten dan een niet-selectieve benadering zoals met chemotherapie. Om van die voordelen te profiteren moeten alle patiënten met gemetastaseerde, niet-squameuze longkanker een genomische analyse van hun tumor krijgen. Hoe doen we dat in Nederland? Die vraag kan beantwoord worden aan de hand van crizotinib, een nieuwe doelgerichte remmer van ALK, een gen dat codeert voor anaplastisch-lymfoom-tyrosinekinase.

Een op de tumor toegesneden behandeling

Recentelijk is een fase III-studie gepubliceerd over patiënten met gevorderde of gemetastaseerde ALK

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Longziekten en Tuberculose, Groningen.

Contact Prof.dr. H.J.M. Groen, longarts (h.j.m.groen@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Harry J.M. Groen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties