Eerlijk beoordelen van aiossen in de klinische praktijk

Stockfoto geposeerd door een model
Lambert Schuwirth
Ide Heyligers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7337
Abstract

Samenvatting

Beoordelen van een aios in de klinische praktijk is niet eenvoudig. De praktijk is weliswaar een belangrijke leeromgeving, maar ook vaak erg druk en soms complex. Beoordelen kan daarom niet op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier plaatsvinden. Desondanks moeten oordelen wel verdedigbaar en rechtvaardig zijn. In dit artikel bespreken we wat de belangrijkste spelregels zijn om beoordelingen verdedigbaar en rechtvaardig te laten zijn. We doen dit vanuit twee gezichtspunten. Ten eerste ten behoeve van het geven van feedback om het leren te sturen (‘assessment for learning’) en ten tweede ten behoeve van voortgangsbeslissingen (‘assessment of learning’). Kernelementen voor verdedigbaarheid en rechtvaardigheid zijn om te beginnen transparantie in de vorm van goede, constructieve feedback en dialoog met de aios. Andere kernelementen zijn procedurele zorgvuldigheid in de vorm van meerdere oordelen over de tijd (met heldere verslaglegging) en een opleidingskwaliteitszorgsysteem.

Auteursinformatie

Flinders University, Adelaide, Australië: prof.dr. Lambert Schuwirth, MD, hoogleraar Medisch Onderwijs; em.prof.dr. I. Heyligers, orthopedisch chirurg.

Contact L. Schuwirth (lambert.schuwirth@flinders.edu.au)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lambert Schuwirth ICMJE-formulier
Ide Heyligers ICMJE-formulier
Verantwoord beoordelen in de medische praktijkopleiding
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties