Eenmaal kanker, altijd patiënt
Open

Commentaar
23-02-2012
Aart Jan van der Lelij

In 2 artikelen in dit nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wordt aandacht besteed aan de langetermijngevolgen van het hebben van kanker. Zo geven Appelman et al. in hun artikel terecht aan dat er veel belang moet worden gehecht aan de langetermijngevolgen van schedelbestraling bij volwassenen.1 Zij vonden in hun meta-analyse een prevalentie van hypopituïtarisme na schedelbestraling bij volwassenen van 66%, wat aangeeft hoe vaak deze behandeling voor de betrokken patiënt ernstige gevolgen heeft.1 Het optreden van hypopituïtarisme na schedelbestraling heeft vanzelfsprekend praktische gevolgen: een patiënt moet adequaat worden behandeld volgens de moderne inzichten van optimale substitutiebehandeling voor alle hormoondeficiënties van organen die beïnvloed worden door de hypofyse-uitval. Afhankelijk van de behoefte en de leeftijd van de betrokkene betekent dit het geven van glucocorticoïden, schildklierhormoon, geslachtshormonen en groeihormoon.

Nog veel belangrijker is een goed werkend vangnet waarmee patiënten met een dreigende gestoorde hypofysevoorkwabsfunctie tijdig worden ...