Een zwartgekleurde wond aan de onderarm

Digitale illustratie van een bom waarvan de lont wordt aangestoken met een lucifer.
Mariam Mubarak-Gabrian
Sjoerd B. Paulusma
Bo O. Verwer
Marieke P. van Wijk
Wytske Æ. Hofstra
Jean-Bart Jaquet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5194
Abstract

Dames en Heren,

In dit artikel bespreken wij hoe een kleine wond aan de onderarm van een 19-jarige man een groot onderliggend letsel verborgen hield. Het letsel was veroorzaakt door vuurwerk. Patiënt werd multidisciplinair behandeld.

Patiënt, een 19-jarige man, bezocht tijdens de nieuwjaarsnacht de huisartsenpost vanwege een zwarte wond aan de rechter onderarm. Eerder die avond, toen hij in zijn auto wilde stappen, raakte iets zijn onderarm, waarna hij een scherpe pijn ervoer en een brandend gevoel had. Er was een mortierbom (‘shell’) ontploft en een onderdeel hiervan was tegen zijn arm aangekomen. Vanwege een gestoorde sensibiliteit van de hand nam de huisarts contact op met de dienstdoende plastisch chirurg.

Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een zwart gekleurde wond met een diameter van ongeveer 2 cm aan de ulnaire zijde van de rechter onderarm (figuur 1). De ringvinger en pink vertoonden een geringe kromstand. Over de gehele onderarm waren crepitaties voelbaar. De sensibiliteit van de ringvinger en pink was zowel volair als dorsaal gestoord, wat past bij uitval van de N. ulnaris. De sensibiliteit in het verzorgingsgebied van de N. medianus was intact.

Figuur 1
 
Figuur 1 |  
Foto van de ulnaire zijde van de rechter onderarm van een 19-jarige man. De zwart gekleurde wond heeft een diameter van ongeveer 2 cm en is veroorzaakt door de ontploffing van een mortierbom (‘shell’).

Op de…

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, afd. Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Rotterdam: M. Mubarak-Gabrian, BSc, semiarts (thans: anios heelkunde in Erasmus MC, Rotterdam); dr. J.B. Jaquet, plastisch chirurg. Isala, Zwolle. Afd. Plastische en Reconstructie Chirurgie: drs. S.B. Paulusma, aios plastische chirurgie (thans: Amsterdam UMC, Amsterdam); drs. B.O. Verwer en dr. M.P. van Wijk, plastisch chirurgen. Afd. Klinische Neurofysiologie: dr. W.Æ. Hofstra, neuroloog.

Contact M. Mubarak-Gabrian (m.mubarak-gabrian@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Mariam Mubarak-Gabrian ICMJE-formulier
Sjoerd B. Paulusma ICMJE-formulier
Bo O. Verwer ICMJE-formulier
Marieke P. van Wijk ICMJE-formulier
Wytske Æ. Hofstra ICMJE-formulier
Jean-Bart Jaquet ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties