Een vrouw met in- en expiratoir piepende ademhaling

Wat is de diagnose?
Ivo van der Lee
Berend Jan Borgstein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1889
Abstract

Casus

Wij zagen een 42-jarige vrouw op de Eerste Hulp wegens een exacerbatie van astma. Bij lichamelijk onderzoek vielen een fors piepend verlengd expirium én een inspiratoire stridor op. De dyspneu reageerde snel op een kuur prednisolon en op de instelling van de patiënte op inhalatietherapie met glucocorticoïden en langwerkende bèta-agonisten. Bij controle persisteerde de stridor, die met name bij geringe inspanning optrad. Het geluid van de stridor had zij al haar hele leven. Ze was hiervoor door diverse kno-artsen gezien, maar er was nimmer een verklaring gevonden. Zij had de klachten uiteindelijk geaccepteerd en beschreef het fenomeen als haar…

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, Haarlem.

Afd. Longgeneeskunde: dr. I. van der Lee, longarts.

Afd. Radiologie: drs. B.J. Borgstein, radioloog.

Contact dr. I. van der Lee (ivanderlee@spaarnegasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ivo van der Lee ICMJE-formulier
Berend Jan Borgstein ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties