Een vrouw met een piepende ademhaling

Wat is de diagnose?
Luc A.R.S. Snijders
J. (Hans) van der Zeijden
Christine D.L. van Gogh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4725
Abstract

Casus

Een 26-jarige vrouw met een huisstofmijtallergie werd naar de longarts verwezen vanwege dyspneu, hoesten en een sporadisch piepende ademhaling tijdens inspanning. Patiënte rookte niet. Er was anamnestisch geen sprake van inhalatieschade, een gewrichts- of huidaandoening of een intubatietrauma. De familieanamnese was positief voor astma. Bij auscultatie van de longen hoorden wij vesiculair ademgeruis, zonder stridor. Vanwege het vermoeden van astma kreeg patiënte een proefbehandeling met salbutamol. Bij poliklinische controle na 3 weken gaf patiënte aan dat de kortademigheid was toegenomen en dat zij ook in rust kortademig was. Spirometrie toonde naast een plateaufase tijdens in- en expiratie de volgende…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Longziekten, Leidsche Rijn: drs. L.A.R.S. Snijders, anios (thans: huisarts in opleiding); drs. J. van der Zeijden, longarts (thans: gepensioneerd). Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Keel-, Neus-, Oorheelkunde/Hoofd-halschirurgie, Amsterdam: dr. C.D.L. van Gogh, kno-arts.

Contact L.A.R.S. Snijders (luc_snijders@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Luc A.R.S. Snijders ICMJE-formulier
J. (Hans) van der Zeijden ICMJE-formulier
Christine D.L. van Gogh ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties