Ernstige astma of toch iets anders?

Een foto van een persoon waar de longen op zijn getekend.
Chantal Koops-Luik
Maarten van den Berge
Dirk-Jan Slebos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D5948
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Als gedacht wordt aan moeilijk behandelbaar astma is het van belang om oorzakelijke factoren op te sporen. Bij patiënten met moeilijk behandelbaar astma moet ook een centrale-luchtwegtumor uitgesloten worden.

Casus

Een 23-jarige vrouw kwam naar de SEH wegens kortademigheid. Zij werd met respiratoire insufficiëntie opgenomen op de Intensive Care. De klachten werden geduid als een exacerbatie van astma. Een maand later viel bij polibezoek wegens dyspneu op dat zij een stridor had. CT van de thorax liet een afwijking zien die de thorax afsloot. Bij bronchoscopie bleek het te gaan om een endobronchiale tumor. Onderzoek van het verwijderde tumorweefsel liet zien dat het om een primair pulmonaal myxoïd sarcoom ging.

Conclusie

Deze casus laat zin waarom het belangrijk is om bij moeilijk behandelbaar astma ook te denken aan zeldzame afwijkingen zoals een centrale-luchtwegtumor, met name bij aanwezigheid van een stridor. Gedegen anamnese en lichamelijk onderzoek vormen een belangrijke eerste stap in de diagnostiek.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Longziekten en Tuberculose, Groningen: drs. C. Koops-Luik, longarts in opleiding (thans longarts Antonius Sneek; dr. M. van den Berge en prof.dr. D.J. Slebos, longartsen.

Contact C. Koops-Luik (c.koops-luik@antonius-sneek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Chantal Koops-Luik ICMJE-formulier
Maarten van den Berge ICMJE-formulier
Dirk-Jan Slebos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Emil
Verhoofstad

Kan het zijn dat in figuur 1 een klein foutje is geslopen? Moet inademing en uitademing niet omgedraaid worden?