Een vrouw met een zwelling in de lies

Wat is de diagnose?
Jeroen Van Besien
Casper Sommeling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6377
Abstract

Casus

Een 75-jarige vrouw meldde zich in het ziekenhuis bij de Dienst Spoedgevallen vanwege een grote zwelling in de rechter lies die sinds enkele dagen bestond. De zwelling was pijnlijk bij palpatie en kon niet manueel worden gereponeerd. Het klinisch beeld paste bij de diagnose ‘ingeklemde liesbreuk’. Echografie van de rechter lies bevestigde de aanwezigheid van een liesbreuk en bracht in de breukzak de appendix in beeld. Wij stelden de diagnose ‘Amyand-hernia’. Patiënte onderging vervolgens een chirurgische liesbreukcorrectie (figuur). Peroperatief zagen wij dat de appendix van patiënte ontstoken was, daarom verrichtten wij aanvullend een appendectomie. Wij plaatsten geen verstevigende kunststof…

Auteursinformatie

O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem, afd. Heelkunde, Waregem, België.

Dr. J. Van Besien, aios chirurgie; dr. C. Sommeling, chirurg.

Contact dr. J. Van Besien (jeroen.vanbesien@ugent.be)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 9 juni 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen Van Besien ICMJE-formulier
Casper Sommeling ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties