Liesbreuk bij kinderen: snel beklemd

Klinische praktijk
Yvonne Wimper
Eva Stortelder
Sanne M.B.I. Botden
Ivo de Blaauw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5330
Abstract

Dames en Heren,

Bij een jong kind met een liesbreuk is het risico op beklemming veel groter dan bij een volwassene. Door een kind met een liesbreuk vroegtijdig te verwijzen voor een electieve breukzakresectie kan men voorkomen dat de liesbreuk beklemd raakt en niet meer te reponeren is. De richtlijnen hierover laten geen ruimte voor twijfel, maar blijken in de praktijk niet altijd te worden gevolgd. Het doel van dit artikel is het belang van vroegtijdige verwijzing te illustreren aan de hand van een drietal patiënten en cijfers uit de klinische praktijk.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1

Deze toets is geaccrediteerd door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en is geldig voor alle BIG-erkende specialismen (1 punt) voor nascholing binnen het eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor de specialismen in het ziekenhuis als de huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde. Ook physician assistants kunnen deze toets maken.

Toewijzing van punten verloopt automatisch via PE-online.

Patiënt A, een meisje van 7 maanden, werd naar de Spoedeisende Hulp van een derdelijnsziekenhuis gebracht vanwege huilen en braken en een niet te reponeren zwelling in de rechter lies die 3 uur eerder was ontstaan.

Patiënte was à terme geboren. Sindsdien had zij een liesbreuk die altijd goed te reponeren was. Vanwege deze liesbreuk waren ouders met patiënte bij de huisarts en een kinderarts in een tweedelijnsziekenhuis geweest. De kinderarts had geadviseerd om patiënte pas te laten behandelen wanneer zij 1 jaar oud was.

Op de Spoedeisende Hulp van het derdelijnsziekenhuis vonden wij een verharde zwelling die pijnlijk was bij aanraking. Wij reponeerden de liesbreuk onder adequate pijnstilling en meldden patiënte aan voor een breukzakresectie. De operatie verliep ongecompliceerd.

Patiënt B, een jongen van 3 maanden oud, kwam op de Spoedeisende Hulp van een tweedelijnsziekenhuis vanwege een zwelling in de rechter lies. De zwelling was al sinds…

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Urologie, Deventer: drs. Y. Wimper, anios. Radboudumc, locatie Amalia kinderziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Nijmegen: drs. E. Stortelder, aios heelkunde; dr. S.M.B.I. Botden en prof.dr. I. de Blaauw, kinderchirurgen.

Contact Y. Wimper (yvonne.wimper@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Yvonne Wimper ICMJE-formulier
Eva Stortelder ICMJE-formulier
Sanne M.B.I. Botden ICMJE-formulier
Ivo de Blaauw ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties