Oudere vrouwen met buikpijn door een beklemde 'dijbreuk'

Klinische praktijk
R. van de Langenberg
M.R.M. Scheltinga
S.A.F. Streukens
O. Boelens
R.M.H. Roumen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1597-601
Abstract

Dames en Heren,

Een beklemde liesbreuk of hernia inguinalis wordt meestal door de patiënt zelf vermoed en kan door een arts eenvoudig worden bevestigd. Echter, de anamnese en het lichamelijk onderzoek bij een ingeklemde hernia femoralis (‘dijbreuk’) zijn minder karakteristiek. Bij dit ziektebeeld is een darmlis of omentum ingeklemd in de lies- en bovenbeenregio. De patiënten zijn meestal oudere vrouwen die zich presenteren met algemene klachten als misselijkheid en braken. Hoewel onderzoek van de buik en de lies bij een staande patiënt tot een voorlopige diagnose kan leiden, moet aanvullend onderzoek door middel van echografie of CT de diagnose bevestigen. De volgende casussen illustreren het verraderlijke karakter van ingeklemde dijbreuken, die soms tot ernstige morbiditeit en zelfs sterfte kunnen leiden.

Patiënt A, een 72-jarige vrouw, presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp (SEH) met sinds 3 dagen wisselend zeurende bovenbuikpijn, misselijkheid en braken zonder bewegingsdrang. De ontlasting was normaal. Haar voorgeschiedenis…

Auteursinformatie

Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven, afd. Heelkunde, Postbus 7777, 5500 MB Veldhoven.

Hr.drs.R.van de Langenberg en hr.drs.S.A.F.Streukens, co-assistenten; hr.dr.M.R.M.Scheltinga en hr.dr.R.M.H.Roumen, chirurgen; hr.drs.O.Boelens, arts in opleiding tot chirurg.

Contact hr.dr.M.R.M.Scheltinga (m.scheltinga@mmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties