Een vrouw met een zwelling in de hals

Wat is de diagnose?
Hanneke P.F.X. Moonen
Myrthe Vestering
Anne Marie Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4664
Abstract

Casus

Een 55-jarige vrouw kwam op de polikliniek Heelkunde vanwege een progressieve zwelling in de hals. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een subtiele verhevenheid in de fossa jugularis. De zwelling was elastisch en mobiel en lag los van de huid. Echografie van de hals liet een scherp begrensde, echo-arme, zachte afwijking zien in de mediaanlijn caudaal van de schildklier (figuur a). De afwijking bevatte meerdere, perfect ronde bolletjes met een diameter van 0,5 cm, uniform in grootte en echogeniciteit, zonder aanwijzingen voor bloeddoorstroming (‘flow’). Op basis van dit bijzondere echobeeld dachten wij aanvankelijk aan corpora aliena. Een aanvullende CT-scan van…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede. Afd. Chirurgie: drs. H.P.F.X. Moonen, anios; dr. A.M. Bosch, chirurg. Afd. Radiologie: drs. M. Vestering, radioloog.

Contact H.P.F.X. Moonen (moonenh@zgv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hanneke P.F.X. Moonen ICMJE-formulier
Myrthe Vestering ICMJE-formulier
Anne Marie Bosch ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties