Diagnostiek en behandeling

Schildkliercarcinoom in een mediane halscyste

Klinische praktijk
Maurits F.J. van der Heide
Luc H.E. Karssemakers
Jan Paul de Boer
Lilly-Ann van der Velden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4883
Abstract

Dames en Heren,

Een mediane halscyste is een van de oorzaken van een zwelling mediaan in de hals. Deze cyste ontstaat in de restanten van de ductus thyroglossalis (voorheen: thyroglossus). In de restanten van de ductus thyroglossalis of in een mediane halscyste kan functioneel schildklierweefsel aanwezig zijn, en uit dit ectopische schildklierweefsel kan zich een maligniteit ontwikkelen. In dit artikel beschrijven wij de diagnostiek en behandeling van een schildkliercarcinoom dat is ontstaan in een mediane halscyste.

Patiënte, een 53-jarige vrouw met een blanco voorgeschiedenis, werd via de kno-arts uit een perifeer ziekenhuis naar ons centrum verwezen voor verdere diagnostiek en behandeling van een bij echografie gevonden mediane halscyste. Ze had de zwelling 2 maanden geleden ontdekt. De zwelling was langzaam in grootte toegenomen, maar was niet pijnlijk. Patiënte had geen slikklachten of spraakproblemen.

Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een zwelling in de mediaanlijn van de hals ter hoogte van het os hyoideum (tongbeen). De zwelling voelde vast-elastisch en onregelmatig aan, bewoog mee met het slikken, was mobiel ten opzichte van de intacte, overliggende huid en leek gefixeerd te zijn aan het os hyoideum. Elders in de hals waren geen zwellingen palpabel. Het overige onderzoek van het hoofd-halsgebied was niet afwijkend. Wij besloten om het echografische onderzoek van de hals te herhalen en een cytologische punctie uit te voeren. Vanwege de aspecifieke klinische presentatie en het onregelmatige…

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam. Afd. Hoofd-halschirurgie: drs. M.F.J. van der Heide, anios hoofd-halschirurgie; drs. L.H.E. Karssemakers, hoofd-hals- en MKA-chirurg; dr. L.A. van der Velden, hoofd-halschirurg en kno-arts. Afd. Medische Oncologie: dr. J.P. de Boer, internist-oncoloog.

Contact M.F.J. van der Heide (mauritsvdheide@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maurits F.J. van der Heide ICMJE-formulier
Luc H.E. Karssemakers ICMJE-formulier
Jan Paul de Boer ICMJE-formulier
Lilly-Ann van der Velden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties