Cerebellair abces door een occipitale dermale sinus bij een zuigeling

Klinische praktijk
R.J.M. Groen
W.J.R. van Ouwerkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1575-8
Abstract

Samenvatting

Een 7,5 maand oud meisje werd opgenomen met acute cerebrale inklemmingsverschijnselen door obstructie-hydrocephalus als gevolg van cerebellaire abcesvorming vanuit een geïnfecteerde complete occipitale dermale sinus. De verwekker was Staphylococcus aureus. De behandeling bestond uit het aanleggen van een externe liquordrain en uit radicale excisie van de dermale sinus en de daarmee in verband staande cerebellaire abcessen en dermoïd-cyste; systemische antibiotische therapie werd hierna toegepast.

De verschillende typen dermoïd-cystes van de achterste schedelgroeve worden besproken. Vroegtijdige detectie (en herkenning) van een dermale sinus door middel van routinematig onderzoek van de craniospinale as van zuigelingen en het aansluitend verrichten van adequaat beeldvormend onderzoek (computer- en kernspintomografie) zijn van groot belang voor een voorspoedig ziektebeloop. Ook bij onbegrepen (recidiverende) meningitiden door een stafylokok moet worden gedacht aan de mogelijkheid van een dermale sinus.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Neurochirurgie, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

R.J.M.Groen, assistent-geneeskundige; W.J.R.van Ouwerkerk, neurochirurg.

Contact R.J.M.Groen

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties