Een vrouw met een colocolische invaginatie

Wat is de diagnose?
Nesibe Akdemir
Ruud J.L.F. Loffeld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6026
Abstract

Casus

Een 78-jarige vrouw kwam bij de Spoedeisende Hulp omdat zij al minimaal een half jaar last had van buikpijn en diarree zonder bloed- of slijmverlies. In de voorafgaande 3 dagen waren de klachten sterk toegenomen. Bij het lichamelijk onderzoek was er in het abdomen een worstvormige zwelling palpabel met een lengte van 20 cm. Een CT-scan van het abdomen liet een invaginatie zien van het colon, met daarin mogelijk ook enkele dunnedarmlissen en mesenteriaal vetweefsel (figuur). Daarom werd besloten tot een exploratieve laparotomie waarbij duidelijk werd dat het volledige colon ascendens, inclusief de appendix, in het colon transversum was…

Auteursinformatie

Zaans Medisch Centrum, afd. Interne geneeskunde, Zaandam.

N. Akdemir, co-assistent; dr. R.J.L.F. Loffeld, internist.

Contact dr. R.J.L.F. Loffeld (r.loffeld1@chello.nl)

Verantwoording

Dr. G.A. Fransen, radioloog, beoordeelde de figuren.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Nesibe Akdemir ICMJE-formulier
Ruud J.L.F. Loffeld ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties