Onderscheid bij ouderen niet direct duidelijk

Acute appendicitis of coloncarcinoom?

Klinische praktijk
Marion M. Deken
Shira H. de Bie
Mirre E. de Noo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9396
Abstract

Dames en Heren,

Oudere patiënten hebben zelden een acute appendicitis. Maar deze aandoening kan een eerste manifestatie zijn van een coloncarcinoom of kan de tumor juist maskeren. Het diagnosticeren van een coloncarcinoom bij ouderen met acute buikpijn kan lastig zijn. Een tijdige diagnose maakt echter adequate chirurgische behandeling mogelijk en kan leiden tot een betere prognose. Wij beschrijven hier 3 oudere patiënten met acute buikpijn, een patiëntengroep waar artsen – vanwege de toenemende vergrijzing en de stijgende incidentie van appendicitis onder ouderen – steeds vaker mee in aanraking komen.1

Patiënt A, een 74-jarige man met hypertensie en perifeer vaatlijden in de voorgeschiedenis, onderging een coloscopie vanwege een positieve uitslag van de fecale immunochemische test bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Patiënt had geen klachten. Bij coloscopie was de uitmonding (orificium) van de appendix gering hyperemisch (figuur 1a). Wij verwijderden 3 benigne poliepen uit het sigmoïd en rectum.

3 dagen…

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, Deventer.

Afd. Chirurgie: drs. M.M. Deken, anios chirurgie; dr. M.E. de Noo, chirurg.

Afd. Radiologie: drs. S.H. de Bie, radioloog.

Contact M.M. Deken (m.deken@dz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marion M. Deken ICMJE-formulier
Shira H. de Bie ICMJE-formulier
Mirre E. de Noo ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties