Een contradictio in terminis?

Chronisch recidiverende appendicitis

Klinische praktijk
Liesbeth M. Kager
Willem A. Bemelman
Barbara A. Bastiaansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9127
Abstract

Rectificatie

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In de beschouwing staat: ‘Recentelijk hebben 2 prospectieve studies gekeken naar de waarde van een diagnostische laparoscopie met appendectomie bij chronische buikpijn in het rechter onderkwadrant.9,10 [...] Bovengenoemde studies zijn niet dubbelblind uitgevoerd’.

Dit is slechts gedeeltelijk waar: de studie van Roumen et al. werd wel degelijk dubbelblind uitgevoerd.9 In deze studie werden prospectief 40 patiënten gerandomiseerd tussen een laparoscopische appendectomie of een laparoscopie met inspectie alléén. De patiënten zelf, noch de verpleegkundigen of de zaalarts wisten welke van de 2 ingrepen was uitgevoerd, omdat het operatieverslag en de PA-uitslag niet aan de status waren toegevoegd.

Dames en Heren,

De diagnose ‘chronisch recidiverende appendicitis’ is vooralsnog niet breed geaccepteerd. De appendix wordt daarom vaak niet als oorzakelijke factor gezien bij patiënten met chronisch recidiverende buikpijn. Het ziektebeeld gaat gepaard met atypische klachten en klinische criteria voor de diagnose ontbreken. Bovendien wordt operatieve behandeling vaak pas in een laat stadium overwogen. In deze klinische les zullen we aan de hand van 2 casussen pleiten voor een ruimere acceptatie van de diagnose ‘chronisch recidiverende appendicitis’.

Patiënt A, een 23-jarige man met een blanco voorgeschiedenis, komt voor een derde mening naar ons academisch ziekenhuis, omdat hij sinds 2 jaar om de 6 weken hevige buikpijnaanvallen heeft die 2-3 dagen aanhouden. Tijdens de aanvallen is de pijn gelokaliseerd rond de navel en straalt deze uit naar de rechter flank. Daarbij is patiënt misselijk, moet hij braken en heeft hij koorts tot 39°C. Tussen de aanvallen is hij volledig klachtenvrij. Uit…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr. L.M. Kager, mdl-arts in opleiding (thans: mdl-arts, Medisch Centrum Alkmaar, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten); drs. B.A. Bastiaansen, mdl-arts.

Afd. Chirurgie: prof.dr. W.A. Bemelman, chirurg.

Contact dr. L.M. Kager (l.m.kager@mca.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. J.J.T.H. Roelofs, patholoog in het AMC te Amsterdam, stelde de histologische afbeeldingen ter beschikking en becommentarieerde deze.

Auteur Belangenverstrengeling
Liesbeth M. Kager ICMJE-formulier
Willem A. Bemelman ICMJE-formulier
Barbara A. Bastiaansen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties