Buikpijn

buikpijn
Jeroen J.M. Claessen
Judy M. van Es
Marja A. Boermeester
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3052
Abstract

Dit leerartikel is herzien. De herziene versie (D7393) is gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Bij de herziene versie is een nieuwe nascholingstoets beschikbaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Samenvatting

Buikpijn kan voorkomen bij diverse abdominale en niet-abdominale aandoeningen. Afzonderlijke gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek geven te weinig richting om een duidelijke diagnose te kunnen stellen. Aanvullend laboratoriumonderzoek en beeldvormend onderzoek kunnen hier meer richting aan geven. In dit leerartikel geven wij antwoord op een aantal specifieke vragen over buikpijn uit de praktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn verschillende abdominale aandoeningen, diagnostische markers, de diagnostische waarde van beeldvormend onderzoek en nieuwe behandelopties voor prikkelbaredarmsyndroom.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Chirurgie: mr.drs. J.J.M. Claessen, onderzoeker; prof.dr. M.A. Boermeester, chirurg en klinisch epidemioloog; afd. Huisartsgeneeskunde: dr. J.M. van Es, huisarts.

Contact M.A. Boermeester (m.a.boermeester@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen J.M. Claessen ICMJE-formulier
Judy M. van Es ICMJE-formulier
Marja A. Boermeester ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties